Privacy verklaring.

 

MK-Creations (merken: MK-Creations, Vivencia Vuur en OnderhoudsvrijeHeg.com), hierna te noemen MK-Creations vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Zij streeft ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring legt MK-Creations uit hoe zij dat doet. MK-Creations respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. MK-Creations verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare natuurlijke persoon en die MK-Creations verzamelt en verwerkt.

Wie is MK-Creations?

MK-Creations is interieurbouwbedrijf / meubelmakerij. Daarnaast werken wij vanuit onze merken Vivencia Vuur en OnderhoudsvrijeHeg.com.

Haar contactinformatie is de volgende:

 • Naam: MK-Creations
 • Adres: Abdis van Thornstraat 70e
 • Postcode: 4901 ZB Oosterhout
 • E-mailadres: info@mk-creations.nl
 • Telefoonnummer: 06 200 22 446
 • KvK-nummer: 58438122
 • www.mk-creations.nl
 • www.vivenciavuur.com
 • www.onderhoudsvrijeheg.com

Welke gegevens verwerkt MK-Creations?

Om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, verwerkt MK-Creations de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht (geen verplicht veld);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer of mobiele nummer;
 • Adres;
 • Postcode en plaats;
 • Land;
 • Betaalgegevens;

IP-adressen. Wanneer u een bestelling plaatst bij MK-Creations of een account aanmaakt, gaat u ermee akkoord dat MK-Creations de bovengenoemde persoonlijke gegevens verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt MK-Creations mijn gegevens?

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Uw account

In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres. Hierdoor hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen zodat u deze makkelijk kan terugvinden.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Klantenservice

U kunt met ons bellen wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening. Om u snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw gegevens en bewaren we de aantekeningen die we tijdens het gesprek maken. Dit is makkelijk als u ons nog een keer belt.

Analyse

Het gedrag op de website wordt geanalyseerd om de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. Wij maken daarvoor gebruik van diverse zogenaamde tracking-technologieën, zoals cookies en Google Analytics (daarover meer onder ‘Cookies, Google Analytics en Facebook Pixel’).

Social media

Wanneer u ons volgt op social media houden wij u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. U kunt ons altijd weer ontvolgen, zodat u geen meldingen meer van ons ontvangt.

Opslag van de persoonlijke gegevens

MK-Creations bewaart uw persoonsgegevens versleuteld in een Nederlandse omgeving.

MK-Creations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mk-creations.nl.  

Indien er onverhoopt toch iets niet goed gaat met de bescherming van uw gegevens, melden wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijk nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen we direct contact met u op.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen, en zo ja, met wie?

MK-Creations verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (de gegevens kunnen bijvoorbeeld aan bezorgdiensten worden verstrekt, zodat uw bestelling veilig bij u arriveert).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MK-Creations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaart MK-Creations mijn gegevens?

MK-Creations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt dat MK-Creations uw gegevens 2 jaar bewaart nadat u uw laatste bestelling hebt geplaatst. Na deze termijn worden uw klantgegevens uit de systemen van MK-Creations verwijderd.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?

Via uw persoonlijke account heeft u toegang tot uw persoonsgegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens te corrigeren. Indien u niet langer in ons klantenbestand wilt zijn opgenomen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Let op: niet alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. Ook heeft u het recht om op te vragen welke gegevens MK-Creations van u heeft opgeslagen.

Verder kunt u MK-Creations verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij MK-Creations bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

MK-Creations behandelt uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Waar kan ik eventuele klachten over privacy indienen?

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met MK-Creations. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, Google Analytics en Facebook Pixel

MK-Creations gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MK-Creations gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hierdoor kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en de cookies helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verder maakt MK-Creations gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van deze website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde gegevens over uw gebruik van onze website worden aan een server van Google in de Verenigde Staten overhandigd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over de activiteit van de website voor de websitebeheerder te maken, en om nog meer informatie te leveren over het gebruik van de website en het internetverbruik van de verbonden diensten. Bovendien kan Google deze informatie zonodig aan derden overhandigen, wanneer dit van Google wordt vereist door de wet of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/ Wijzigingen privacyverklaring.

MK-Creations maakt ook gebruik van Facebook Pixel. Een trackingpixel is een klein, onzichtbaar blokje op een website. Met behulp van cookies wordt bijgehouden dat je op de website bent geweest en of je op bepaalde artikelen hebt geklikt. Met de pixel wordt een link gemaakt tussen de website van MK-Creations en het advertentienetwerk van Facebook. Hierdoor kan Facebook bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclame laten zien. 

Wijzigingen privacyverklaring

De privacywetgeving en onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, heeft MK-Creations het recht om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. MK-Creations raadt u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Oosterhout, april 2018